Hướng dẫn giao dịch trên BanXu.Vn

+ Đơn vị XU là tiền tệ Chính trên web, có thể đổi sang xu trong game Ninja school trên các server mà bạn có Xu

+ Có thể nạp Xu trên web bằng cách quy đổi Thẻ cào, ví điện tử, ATM,..

+ Số dư Xu từ server này không thể chuyển qua Server khác

+ Sau khi nạp thành công bạn vào mục rút xu để rút xu về nick

TOP NẠP THẺ THÁNG 02

1. Bé Sâu | 3.550.000VNĐ
2. | 3.250.000VNĐ
3. Ngô Anh Chung | 2.870.000VNĐ
4. Trần Quốc Thắng | 2.600.000VNĐ
5. Đỗ Văn Sỹ | 1.550.000VNĐ
6. Đỗ Anh Đức | 1.390.000VNĐ
7. Yato Noragami | 1.310.000VNĐ
8. Minh Nguyễn | 1.300.000VNĐ
9. BiTa Nô | 1.270.000VNĐ

TOP RÚT XU THÁNG 02

1. Trần Quốc Thắng | 180.028.000XU
2. Đỗ Anh Đức | 161.700.000XU
3. Bé Sâu | 151.600.000XU
4. Đăng Hùngg | 145.300.000XU
5. | 137.300.000XU
6. Ngô Anh Chung | 123.900.000XU
7. Nguyễn Tiến Phúc | 107.600.000XU
8. Đỗ Văn Sỹ | 78.432.000XU
9. Khắc Vũ | 73.610.000XU

GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

Gầy Andrea + 420.000XU | 01:59p
Đỗ Anh Đức + 2.000.000XU | 21:43p
Thái Sơn + 2.100.000XU | 18:15p
Nguyen Ngoc Hung + 800.000XU | 17:58p
Đặng Văn Huy + 2.000.000XU | 17:13p
Võ Văn Bảy + 2.000.000XU | 15:42p
Thuy Hoang Chau + 800.000XU | 15:11p
Ngô Anh Chung + 2.100.000XU | 14:38p
Công Trần + 2.100.000XU | 13:54p
Mong Phan + 840.000XU | 12:54p
Bé Tây + 8.400.000XU | 10:34p
Sơn Phan Thanh + 840.000XU | 10:15p
Hoàng Trung Phong + 2.100.000XU | 10:12p
Hung Nguyen + 800.000XU | 10:10p
Đỗ Anh Đức + 2.000.000XU | 09:51p
Nguyễn Trần Nhật Trí + 840.000XU | 09:44p
Sói Đỏ + 1.200.000XU | 08:00p
Tuân Nguyễn + 840.000XU | 22:16p
Đỗ Viết Dương + 400.000XU | 20:14p
Đặng Quang Hiếu + 2.100.000XU | 19:24p
Tịnh Bản Chính + 800.000XU | 19:13p
Tịnh Bản Chính + 800.000XU | 19:11p
Đỗ Văn Sỹ + 800.000XU | 17:39p
Lê Thuần + 400.000XU | 16:47p
Nguyễn Hữu Quyền + 800.000XU | 16:34p