Hướng dẫn giao dịch trên BanXu.Vn

+ Đơn vị XU là tiền tệ Chính trên web, có thể đổi sang xu trong game Ninja school trên các server mà bạn có Xu

+ Có thể nạp Xu trên web bằng cách quy đổi Thẻ cào, ví điện tử, ATM,..

+ Số dư Xu từ server này không thể chuyển qua Server khác

+ Sau khi nạp thành công bạn vào mục rút xu để rút xu về nick

TOP NẠP THẺ THÁNG 06

1. Bé Sâu | 3.550.000VNĐ
2. Rách Nát | 3.410.000VNĐ
3. Bé Tây | 3.370.000VNĐ
4. | 3.250.000VNĐ
5. Ngô Anh Chung | 2.870.000VNĐ
6. Trần Quốc Thắng | 2.600.000VNĐ
7. Hoang Nguyen | 2.410.000VNĐ
8. Phạm Văn Hiền | 2.380.000VNĐ
9. Đỗ Văn Sỹ | 2.370.000VNĐ

TOP RÚT XU THÁNG 06

1. Đỗ Anh Đức | 189.700.000XU
2. Trần Quốc Thắng | 180.028.000XU
3. Đăng Hùngg | 158.600.000XU
4. Bé Sâu | 151.600.000XU
5. Rách Nát | 144.400.000XU
6. Bé Tây | 143.600.000XU
7. | 137.300.000XU
8. Ngô Anh Chung | 123.900.000XU
9. Đỗ Văn Sỹ | 114.372.000XU

GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

Nguyễn Hiếu + 900.000XU | 23:10p
Phạm Văn Hiền + 2.000.000XU | 20:39p
Thiên Hà + 1.200.000XU | 17:59p
Vinh Vu + 900.000XU | 13:06p
Tên Đẹp Thật + 900.000XU | 12:37p
Vinh Táo + 2.000.000XU | 11:45p
Đặngđình Vịnh + 4.500.000XU | 08:36p
Vinh Vu + 900.000XU | 08:00p
Đặngđình Vịnh + 2.250.000XU | 07:49p
Tên Đẹp Thật + 900.000XU | 21:24p
Phạm Văn Hiền + 800.000XU | 19:02p
Nhân Danh Dương + 800.000XU | 18:28p
Phạm Văn Hiền + 2.000.000XU | 19:08p
Phùng NK + 800.000XU | 11:13p
Vinh Vu + 900.000XU | 07:48p
Bùi Đạt + 900.000XU | 22:36p
Anhduc Nguyen + 900.000XU | 20:47p
Tấn + 2.250.000XU | 20:43p
Vinh Vu + 900.000XU | 20:11p
Nguyễn Huyền + 900.000XU | 20:07p
Tên Đẹp Thật + 900.000XU | 17:59p
Phạm Văn Hiền + 800.000XU | 17:04p
Đặngđình Vịnh + 4.500.000XU | 07:41p
Đặngđình Vịnh + 900.000XU | 07:28p
Đặngđình Vịnh + 2.250.000XU | 07:27p