Hướng dẫn giao dịch trên BanXu.Vn

+ Đơn vị XU là tiền tệ Chính trên web, có thể đổi sang xu trong game Ninja school trên các server mà bạn có Xu

+ Có thể nạp Xu trên web bằng cách quy đổi Thẻ cào, ví điện tử, ATM,..

+ Số dư Xu từ server này không thể chuyển qua Server khác

+ Sau khi nạp thành công bạn vào mục rút xu để rút xu về nick

TOP NẠP THẺ THÁNG 04

1. Bé Sâu | 3.550.000VNĐ
2. Bé Tây | 3.370.000VNĐ
3. | 3.250.000VNĐ
4. Ngô Anh Chung | 2.870.000VNĐ
5. Trần Quốc Thắng | 2.600.000VNĐ
6. Rách Nát | 2.440.000VNĐ
7. Đỗ Anh Đức | 2.090.000VNĐ
8. Đỗ Văn Sỹ | 1.620.000VNĐ
9. Nhân Danh Dương | 1.360.000VNĐ

TOP RÚT XU THÁNG 04

1. Đỗ Anh Đức | 189.700.000XU
2. Trần Quốc Thắng | 180.028.000XU
3. Đăng Hùngg | 158.600.000XU
4. Bé Sâu | 151.600.000XU
5. Bé Tây | 143.600.000XU
6. | 137.300.000XU
7. Ngô Anh Chung | 123.900.000XU
8. Nguyễn Tiến Phúc | 107.600.000XU
9. Rách Nát | 105.600.000XU

GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

Hoàng Nguyễn + 2.100.000XU | 07:26p
Thanh Lam + 250.000XU | 06:22p
Quân Quậy + 2.000.000XU | 01:38p
Quân Phạm Văn + 500.000XU | 20:30p
Hung Nguyen + 800.000XU | 19:41p
Tuấn Hùng + 800.000XU | 19:32p
Cảnh Sakana + 8.000.000XU | 18:15p
Lê Văn Tòng + 800.000XU | 17:43p
Lê Văn Tòng + 800.000XU | 17:40p
Chuyên + 4.000.000XU | 17:30p
La Nhân + 840.000XU | 17:26p
Hâu Thông Minh + 2.000.000XU | 16:58p
Hoàng An + 800.000XU | 16:42p
Quân Quậy + 2.000.000XU | 16:31p
Nguyễn Mạnh Cường + 2.100.000XU | 14:52p
Quân Phạm Văn + 250.000XU | 14:25p
Hung Hoang + 800.000XU | 14:22p
Shinibi No + 800.000XU | 12:40p
Chuyên + 800.000XU | 12:39p
Chuyên + 800.000XU | 12:38p
Chuyên + 800.000XU | 12:36p
Khanh Dao + 800.000XU | 11:42p
Mai Xuân + 2.100.000XU | 11:22p
Hoàng Long + 800.000XU | 11:09p
Anh Nguyen + 2.000.000XU | 10:50p